۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

سایت www.sol.ir

به نام یزدان بخشاینده

 هنوز نفهمیده ام که این سایت از طرف کجا و به وسیله ی چه کسی هدایت می شود و از نوشتن خبرها و لینک ها یی که در سایت قرار می دهند ، چه هدف هایی دارد؟ اما درباره ی خبرهایی که از گروه مستان و همای در سایت خود قرار می دهند ، شک ندارم که اندیشه ایی جز خراب کردن فضای موسیقی و استفاده ی وارونه از خبرها علیه ما ندارند.

پس از خبر داستان جنجالی چند ماه گذشته که با نام " یک فاجعه ی هنری تمام عیار" از سوی یک وبلاگ نویس که نظرهای شخصی و عقده های درونی خویش علیه ارشاد را همراه با یک خبر ساختگی از رادیو زمانه از سوی من درباره ی استاد محمدرضا شجریان و نگرش های منفی همراه با توهین های زشت درباره ی من و کارهایم ، این بار دیدم که خبری از گفتگوی من با رادیو فردا را در زمانی که حساسیت مسؤلین  نسبت به هنرمندان به ویژه موسیقی دان ها زیاد گشته است ، در سایت خود قرار داده است.

می خواهم بدانم که مدیر و هدایت کننده ی این سایت در این برهه از زمان از گذاشتن این خبر چه هدفی دارد؟ اگرچه گفته های من در رادیو درباره ی گروه مستان و کارهایمان کاملا روشن و آگاهانه بیان گشت و منظورم به خوبی برای همگان قابل فهم و روشن است اما برایم جالب است که چرا این سایت همیشه قصد دارد تا همه ی خبرها را وارونه و با زیرکی علیه ما جلوه دهد .

نمی دانم چرا زمانیکه ما خبر تلاش و پیشرفت هایمان و یا گزارش کنسرت ها را برایشان می فرستیم ، اهمیتی نمی دهند !؟

زمانی که در والت دیزنی  کنسرت می دهیم ، زمانی که در استراتمور، روی تامسون هال و لینکلن سنتر برنامه اجرا می کنیم خبری در این سایت نیست ، زمانی که اپرای موسی و شبان با ارکستر سمفونیک به رهبری شهرداد روحانی را در پیش داریم ، برایشان مهم نیست و حتی جواب میل های ما را نمی دهند اما دنبال بهانه ای می گردند تا در جایی یا رادیویی گفتگویی از ما را وارونه جلوه دهند تا ارشاد علیه ما با رای ممنوع بودن استفاده کند .

چند روز پس از آن که سل خبر یک فاجعه ی هنری را در سایت قرار داد ، حراست ارشاد کپی تمام صفحه های گفته های آن وبلاگ نویس را که با سوء استفاده از شعرها و کارهایی که ساخته و اجرا کرده ام و با کج فهمی از معنی و پیام شعرهای من و با توهین هایی که به وزیر ارشاد کرده بود علیه ما استفاده کرده و برایم پرونده ساختند و به دست وزیر ارشاد رساندند تا از سوی آقای صفار هرندی ممنوع الکنسرت گردم.

آقای مدیر سایت سل تا چه اندازه به گفته ها و نوشته های همان وبلاگ نویس ایمان و اعتقاد داشتید؟! از کجا می دانستید که من با رادیو زمانه سخنی گفته ام ؟ و یا اگر گفتگو داشته ام چگونه بوده است ؟ آیا هنوز هم به نوشته های این وبلاگ نویس ایمان دارید؟ خواهش می کنم سری به وبلاگ ایشان بزنید تا با اندیشه های آقای داریوش مودب پور بیشتر آشنا گردید.

بنابراین از نوع استفاده از خبرهایی که درباره ی مستان در این سایت  قرار می گیرد ، به این نتیجه می رسیم که شما خبرهایی را که دوست دارید در سایت قرار می دهید و هدفتان خبررسانی درست و آگاهی رساندن به علاقه مندان نیست ؛ بلکه مانند یک وبلاگ شخصی ، علاقه های شخصی خود را بیان می کنید.

 می خواهم بدانم آیا همیشه از آب گل آلود ماهی می گیرید؟ هدفتان آگاهی رساندن به علاقه مندان موسیقی است یا اینکه بستر را برای به جنجال کشاندن هنرمندان فراهم می کنید؟